Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

Quy tắc bói bài Tarot:

óibàiTarottuầntừngà

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

óibàiTarottuầntừngà

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

óibàiTarottuầntừngà

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

óibàiTarottuầntừngà

DÀNH CHO BẠN